Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1992, Trường MN Tân Liên đã được UBND Tỉnh Quảng Trị công nhận là trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng đạt cấp độ 2. Chất lượng giáo dục luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm.