Trường MN Tân Liên là trường mầm non có chất lượng đội ngũ cao. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Tân Liên xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Tân Liên, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

- 01  Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 27 cháu với 2 cô giáo 

- 02 Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi  : 78 cháu với 4 cô giáo 

- 04 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 95 cháu với 8 cô giáo 

- 03 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 97 cháu với 6 cô giáo